“All disease begin in the gut” Hippocrates

“All disease begin in the gut” Hippocrates

Ruim 2400 jaar geleden zei Hippocrates al dat alle ziekten een oorsprong hebben in de darmen.

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat deze wijsheer toen al gelijk had. En dat dit geldt voor zowel lichamelijke als psychische aandoeningen