Privacy

In het kader van de privacywetgeving vindt u hieronder de privacyverklaring van NewBalanced.

Privacyverklaring

Als therapeut werk ik met specifieke persoonsgegevens. Om de privacy van deze gegevens te waarborgen is onder andere het opstellen van een privacyverklaring wettelijk verplicht gesteld. Deze privacyverklaring richt zich naast de cliënt ook op bezoekers van de site.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u mij vragen stellen of een consult inplannen. Daarbij moet u uw naam en mailadres invullen. Het mail adres gebruik ik om u te beantwoorden en uw naam om een consult in te plannen De gegevens bewaar ik tot ik zeker weet dat u tevreden bent met mijn reactie en zes maanden daarna. Zo kan ik bij vervolgvragen de informatie uit vorige contactmomenten gebruiken.

Privacy en het behandeltraject

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) waar ik mij aan moet conformeren.

Gebruik van algemene persoonsgegevens

Bij het gebruiken van mijn dienst verkrijg ik de volgende algemene gegevens over u:

 • Uw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Deze gegevens in het cliënten dossier worden zoals in de WGBO vereist wordt 15 jaar bewaard.

Gebruik van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Om behandelingen te kunnen uitvoeren en een dossier op te bouwen, moet ik gebruik kunnen maken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, te weten:

 • Gezondheids- en medische gegevens
 • Zorgverzekeringsnummer

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat ik die alleen mag gebruiken als ik precies uitleg waarom en met welke reden.

Uw gezondheid- en medische gegevens heb ik nodig om een dossier op te bouwen. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor behandeldoeleinden. Het zorgverzekeringsnummer is nodig om de factuur in te kunnen dienen bij uw zorgverzekeraar.

Ik geef uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de behandeling of als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat ik bij een vermoeden van fraude aangifte mag doen bij de politie.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij de zorgverzekering.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult
 • Zorgverzekeringsnummer

Het bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar deze informatie zo lang als u cliënt bij mij bent, en zes maanden daarna. Dit is nodig voor mijn bedrijfsvoering en om klachten af te kunnen handelen. Sommige informatie bewaar ik langer omdat dat van de wet moet. Ik moet bijvoorbeeld uw factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Privacy en Facebook

NewBalanced heeft een facebookpagina waar u lid van kunt worden of posts kunt liken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wilt u meer weten omtrent wat Facebook doet met uw persoonsgegevens en welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook.

 

 

Interesse? Vraag een gratis adviesgesprek aan

Diane Schuitemaker

Diane Schuitemaker

Essentie-therapeut

Essentie-therapie richt zich op leven vanuit jouw ware essentie. Door bewust in het leven te staan, ontwikkel je een goede balans tussen de behoeftes van jouw lichaam, geest en unieke zielspad. New Balanced ondersteunt je op deze reis.

Lees meer

Aangesloten bij