In het kader van de privacywetgeving vind je hieronder de privacyverklaring van NewBalanced.

Privacyverklaring

Als therapeut werk ik met specifieke persoonsgegevens. Om de privacy van deze gegevens te waarborgen is onder andere het opstellen van een privacyverklaring wettelijk verplicht gesteld. Deze privacyverklaring richt zich naast de cliënt ook op bezoekers van de site.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je mij vragen stellen of een consult inplannen. Daarbij moet je jouw naam en mailadres invullen. Het mail adres gebruik ik om je te beantwoorden en je naam om een consult in te plannen De gegevens bewaar ik tot ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie en zes maanden daarna. Zo kan ik bij vervolgvragen de informatie uit vorige contactmomenten gebruiken.

Privacy en het behandeltraject

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) waar ik mij aan moet conformeren.

Gebruik van algemene persoonsgegevens

Bij het gebruiken van mijn dienst verkrijg ik de volgende algemene gegevens over je:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Deze gegevens in het cliënten dossier worden, zoals in de WGBO vereist wordt, 15 jaar bewaard.

Gebruik van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Om behandelingen te kunnen uitvoeren en een dossier op te bouwen, moet ik gebruik kunnen maken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, te weten:

 • Gezondheids- en medische gegevens

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat ik die alleen mag gebruiken als ik precies uitleg waarom en met welke reden.

Jouw gezondheids- en medische gegevens heb ik nodig om een dossier op te bouwen. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor behandeldoeleinden. 

Ik geef jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de behandeling of als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat ik bij een vermoeden van fraude aangifte mag doen bij de politie.

  Het bewaren van persoonsgegevens

  Ik bewaar deze informatie zo lang als jij cliënt bij mij bent, en zes maanden daarna. Dit is nodig voor mijn bedrijfsvoering en om klachten af te kunnen handelen. Sommige informatie bewaar ik langer omdat dat van de wet moet. Ik moet bijvoorbeeld uw factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

  Privacy en Facebook

  NewBalanced heeft een facebookpagina waar u lid van kunt worden of posts kunt liken.

  De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Wilt je meer weten omtrent wat Facebook doet met uw persoonsgegevens en welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook.

   

   

  Interesse? Vraag een gratis adviesgesprek aan

  Diane Schuitemaker

  Diane Schuitemaker

  Essentie-therapeut

  Essentie-therapie richt zich op leven vanuit jouw ware essentie. Door bewust in het leven te staan, ontwikkel je een goede balans tussen de behoeftes van jouw lichaam, geest en unieke zielspad. New Balanced ondersteunt je op deze reis.

  Lees meer