Gebruik jij ook aanvullende vitaminen of mineralen supplementen om je te ondersteunen bij je klachten? Waarschijnlijk merk je maar tijdelijk verschil, net als veel van mijn klanten.

De crux zit hem hierin. Wij hebben vaak geen tekorten, maar een opname probleem in de cellen. Door aanvulling heb je tijdelijk voldoende in je bloed, maar zodra je stopt is dit overschot ook weg. Daarnaast komen de aanvullingen dus ook niet voldoende in je cel.

De cellen in ons lichaam reageren op trauma, hierdoor krimpen zij ineen en blijven in deze verkramping staan. Celgeheugen of cellulair memory houdt deze verkramping in stand. Deze inkrimping en verkramping maakt dat voedingsstoffen en zuurstof de cel niet goed meer in kunnen en afvalstoffen de cel ook slecht kunnen verlaten.

Het lichaam kan veel hebben en langere tijd functioneren op reserves. Maar uiteindelijk is het vaatje ‘vol’ (of eigenlijk leeg) en gaat zij klachten creëren.

De cellen mogen weer gaan ontkrampen, dit doe je door het celgeheugen te wijzigen en daarmee overtuigingen om te zetten.